Šasko jezero netaknuti resurs Ulcinja
Šasko jezero netaknuti resurs Ulcinja

Projekat „Šasko jezero netaknuti resurs Ulcinja“ se realizuje u partnerstvu sa NVO Green Life.
Projekat ima za cilj analizu trenutnog stanja na Šaskom jezeru i iniciranje daljih koraka u pravcu
zaštite istog.
Specifični ciljevi uključuju:
– očuvanje prirodnih resursa Šaskog jezera za njegove korisnike;
– jačanje kapaciteta dvije organizacije kroz trening o jačanju tima i timskog rada, podjelu uloga i
zadataka unutar tima, kao i javni imidž organizacije.
Realizacijom ovog projekta očekujemo da kroz istraživanje politika, analiza nedostataka i
potreba, te efikasnosti upravljanja Šaskim jezerom dođemo do prave informacije o trenutnom
stanju na Šaskom jezeru, te dobiti set prepruka u smislu daljih koraka za očuvanje i zaštitu ovog
područja. Na ovaj način ćemo doći do vraćanja Šaskog jezera u fokus interesovanja javnosti
kako Ulcinja, tako i cijele Crne Gore. Organizacijom okruglog stola na temu Šaskog jezera će se
prezentovati navedena analiza i otvoriti diskusija o daljim aktivnostima koje je potrebno
realizovati.
Takođe, kroz trening o jačanju tima i timskog rada, podjelu uloga i zadataka unutar tima kao i
javni imidž organizacije za predstavnike dvije organizacije koje će biti uključene u realizaciju
projekta, će se raditi na njihovom osnaživanju i jačanju, te se u daljem periodu od njih može
očekivati snažnije angažovanje u riješavanje pitanja u lokalnoj zajednici.
Projekat se realizuje u periodu od 01. juna 2019 godine do 30. novembra 2019 godine, a
finansijski je podržan od strane FAKT-a kroz program De fakto razvoj, koji finansira Evropska
unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira Ministarstvo javne
uprave.